Společnosti

Vítejte ve virtuálním sídle

Asi dost z nás někdy hrálo nějakou počítačovou hru, kde se vyvíjela společnost. Hráči podnikali, zakládali firmy a systém v počítačové hře jim přidělil pro jejich firmu adresu v nějakém městě. To by bylo skutečné virtuální sídlo. V našem případě virtuální sídlo nemá s virtualitou vůbec nic společného. Vaše firma, pokud použijete virtuální, bude mít pevnou, reálnou adresu. Bude na skutečné budově, na skutečné ulici a ve skutečném městě. A věřte, že to bude dobrá adresa.

V té budově vám nebude ale patřit vůbec nic. Ani sklad, ani žádná kancelář. Na té adrese bude mít vaše společnost s ručením omezeným pouze virtuální sídlo v Ostravě Kancelar29. Jedině cedulička vedle vchodu do budovy a zápis vaší společnosti v orientačním systému, bude vás, respektive vaší společnost identifikovat.

Virtuální sídlo?

Získáním virtuálního sídla mnohé firmy vyřeším problém s tím, co uvést v zakládacích listinách jako adresu sídla. U tohoto sídla vám pronájemce ihned vystaví souhlas s jeho umístěním. Bez zbytečných dotazů, bez podmínek. Jen musí být podepsaná časově omezená nájemní smlouva a musí být na dobu pronájmu složeno nájemné.

Adresa tohoto vašeho virtuálního sídla bude uvedena v Obchodním rejstříku. To znamená, že na tuto adresu bude zasílána korespondence vašich obchodních partnerů, pozvánky od úřadů a dopisy od všech, se kterými budete ve styku.

Možnosti virtuálního sídla. Home office

Abyste nemuseli každý den navštěvovat dům, ve kterém bude vaše sídlo, abyste zjistili, zda vám nepřišla očekávaná zásilka, je to zařízeno tak, že veškerá přijatá pošta je notifikována. To znamená, že přijatá pošta je zaevidována a na váš e-mail je zaslána informace, kolik pošty, jaká pošta a od koho vám přišla. Budete mít tedy potřebný přehled a vyzvednout poštu si vyrazíte, až ji bude hodně, nebo až dorazí ten důležitý dopis. Můžete si však také nastavit, kvaše korespondence bude naskenována a skeny poslány rovněž na váš e-mail.