Nezařazené

Rekonstrukcí posunete své bydlení na vyšší úroveň


Pokud vlastníte starší nemovitost, která už Äasem a aktivním užíváním ztratila leccos ze své funkÄnosti a ze vzhledu, jistÄ› uvažujete, jak své bydlení opÄ›t zvelebit. U panelákových bytů bývá prvním Å™eÅ¡ením rekonstrukce bytového jádra. Poradíme si se vÅ¡emi druhy jader, postaráme se o VaÅ¡i zakázku od návrhu a projektového Å™eÅ¡ení, pÅ™es realizaci až po dokonÄovací práce. VeÅ¡kerý vzniklý odpad samozÅ™ejmÄ› odstraníme a ekologicky zlikvidujeme.

Všestranné služby na vysoké úrovni

Jsme drobná Å™emeslnická firma s dlouholetými zkuÅ¡enostmi. PÅ™i návÅ¡tÄ›vÄ› ve Vaší nemovitosti s Vámi probereme VaÅ¡i pÅ™edstavu a vÅ¡e potÅ™ebné, spoleÄnÄ› dohodneme podmínky, termín i koneÄnou cenu celé zakázky. Poradíme Vám s výbÄ›rem tÄ›ch nejvhodnÄ›jších materiálů, poradíme, naÄ si dát pozor a kde případnÄ› uÅ¡etÅ™it potÅ™ebné prostÅ™edky. Nabízíme solidnost a sluÅ¡né jednání spolu s kvalitnÄ› odvedenou prací. ZajiÅ¡Å¥ujeme komplexní servis vÄetnÄ› dodání a montáže kuchyňských linek nebo vestavÄ›ných skříní. ObraÅ¥te se na nás a spoleÄnÄ› najdeme ideální Å™eÅ¡ení modernizace VaÅ¡ich soukromých i kancelářských prostor.